تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سايت   انگليسي   العربيه   اردو  
پ‍‍ژوهش ها
نسخه چاپي

پ‍‍ژوهش ها


در این مقاله اشاره شده که مقصود از مجامع تخصصی مجامعی هستند که در آن افراد متخصص و صاحبنظر حضور دارند و به فعالیت می پردازند و مجامع تخصصی فرهنگی یعنی آن مجامع تخصصی که در حیطه فرهنگ فعالیت می نمایند.
تحلیل آماری فراخوان متمرکزدانشگاه آزاد(بهمن 89)
تحلیل آماری فراخوان دانشگاههای تابعه وزارت علوم به صورت غیر متمرکز
گزارش گردآوري و اولويت‌بندي مسائل فرهنگ عمومي در كشور با هدف سياست‌گذاري در عرصه فرهنگ عمومي انجام شد. اين تحقيق با استفاده از منابعي مانند نتايج تحقيقات گذشته، سخنان مسوولين طراز اول و نظرات مراجع تقليد اجرا شد.
اين پژوهش با عنوان "مشارکت سیاسی و اجتماعی نخبگان" و متناسب با اهداف خود با مقدمه و طرح مسأله‌اي در مورد مسائل مربوط به مشاركت سياسي و اجتماعي نخبگان آغاز مي‌شود.