تماس با ما   صفحه اصلي   نقشه سايت   انگليسي   العربيه   اردو  
نسخه چاپي


در کمیسیون نخبگان بررسی شد:

گزارش به روز رسانی و تکمیل شاخص‌های علم و فن آوری


جلسه کمیسیون نخبگان و آینده نگاری علم و نوآوری دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی برگزار شد.


به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در این جلسه که به ادامه بررسی گزارش «به روز رسانی و تکمیل شاخص‌های علم، فن آوری و نوآوری» اختصاص داشت؛ با اشاره به تاریخچه تدوین شاخص های علم فن آوری و نوآوری در ایران، بر لزوم بازنگری و روز آوری شاخص های مذکور تأکید شد.
در ادامه این گزارش ابتدا شاخص‌های کلان ارزیابی علم و فناوری که در گذشته توسط شورای عالی انقلاب فرهنگی تصویب شده بود مورد بررسی قرار گرفت و همچنین جدول کمیت‌های مطلوب مصوب در سند نقشه جامع علمی کشور در افق 1404 ارائه و در ادامه شاخص‌های تدوین شده به منظور روزآمدسازی شاخص‌ها ارائه و مورد بررسی قرار گرفت.
همچنین در این گزارش بر تدوین شاخص‌های ارائه شده در سه حوزه علم، نوآوری و فناوری و براساس رویکرد سیستمی و  با نگاه به تعاملات میان این سه حوزه تاکید شد.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، پس از ارائه این گزارش اعضای حاضر در جلسه به بیان نظرات و پیشنهادهای خود پرداختند که اهم آن به شرح ذیل است: بررسی شاخص‌های علم و فناوری سایر کشورهای پیشرو، توجه به شاخص های کیفی (هویت ملی، شاخص‌های اخلاقی، فرهنگی و اجتماعی)، تطبیق چارچوب بندی شاخص ها با سند آمایش سرزمینی، تعیین نهاد و دستگاه‌های متولی برای استخراج و جمع آوری داده‌های سنجش پذیر، اعتبار سنجی و نظارت بر جامعیت و مانعیت شاخص‌ها، توجه به حوزه علوم انسانی و اسلامی، رفع ابهام در تعریف وظایف و رسالت‌های سازمانی و ساختاری نهادهای مرتبط با شاخص علم و فناوری و نوآوری
در نظر گرفتن شاخص‌های نوآوری با نگاه تقاضا محور و بازار محور، تعیین روش جمع آوری و محاسبه بویژه در مورد شاخص های ترکیبی، لزوم تمایزگذاری میان بخش‌های کلان و کمی مقوله علم و فناوری، توجه به اهداف پیوست نگاری فرهنگی و سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی، ترسیم منطقی و مدون دسته بندی و سازماندهی شاخص‌های ارائه شده و در نظر گرفتن شاخص‌های نوآوری به عنوان یک فرآیند با ترسیم اشتراکات آن با علم و فناوری.
به گزارش مرکز خبر شورای عالی انقلاب فرهنگی، در پایان جلسه نیز از ظرفیت مرکز ملی آمار به منظور هدایت و قابلیت دهی اجرایی شاخص‌های ارائه شده در جلسات آتی بهره گیری شود.
كد خبر:41080
منبع خبر:دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی
تاريخ خبر:1396/08/08